Arvorakennus Oy

Matti Marttinen

  • Rakennustoiminta siihen liittyvine oheispalveluineen.
  • Rakennusvalvonta ja lupahallinto.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin strategiaan sisältyvä ajatus

Onko sinun kotisi varustettu niin, että pystyt olemaan toimintakykyisenä kotona mahdollisimman pitkään?

Kotitalousvähennykseen oikeuttaa verovelvollisen tai tämän tuloverolain 127 a pykälän 5 momentissa tarkoitettujen sukulaisten (verovelvollisen, hänen puolisonsa tai edesmenneen puolisonsa vanhempien, ottovanhempien, kasvattivanhempien tai näiden suoraan ylenevässä polvessa olevien sukulaisten tai edellä mainittujen henkilöiden puolisoiden) käytössä olevan asunnon ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustyö.

Vanhemmillesi turvallinen ympäristö asua: ota yhteyttä!

Muista korjausavustukset vanhusten ja vammaisten asuntoihin!